Wanneer u als verzekeringsnemer van een verzekeringsmaatschappij die is aangesloten bij Topherstel, uw beschadigde personenauto of bestelauto ter reparatie aanbiedt, dan heeft u een aantal voordelen:

  • De hersteller past een eersteklas-schadeherstel en een kwaliteitsbewaking toe, die resulteren in herstel volgens fabrieksspecificaties.
  • U krijgt 4 jaar garantie conform FOCWA bepalingen
  • Eventueel beschadigde anti-corrosie-protectie wordt hersteld.
  • Het ophalen en terugbrengen van uw auto en/of uzelf, binnen een straal van 20 km, waar nodig of gewenst.
  • Waar nodig en gewenst, kunt u maximaal 2 weken (te rekenen vanaf de eerste reparatiedag) beschikken over een vervangende auto, die niet ouder is dan 4 jaar. Voor bestelauto's kan een vervangende auto beschikbaar gesteld worden met een maximale inhoud van 5,5 m3. Als er sprake is van een (mogelijk) totaalverlies kunt u niet beschikken over een vervangende auto. (Raadpleeg in deze situatie de verzekeringsvoorwaarden van uw eigen verzekeringsmaatschappij).
  • Uw gerepareerde auto wordt vanbinnen en vanbuiten gereinigd opgeleverd.
  • U betaalt geen (of slechts een deel van het) standaard eigen risico. Dit is afhankelijk van de verzekeringsvoorwaarden van uw eigen verzekeringsmaatschappij.
  • Het betalen van de schadepenningen gebeurt rechtstreeks door uw verzekeringsmaatschappij aan de desbetreffende schadehersteller.
  • Is de belettering beschadigd, dan wordt deze tot een waarde van € 500,- standaard vergoed.

Een schadeformulier vindt u bij uw polisbescheiden. Wilt u tips voor het invullen van het schadeformulier? Klik dan hier!

U kunt uw schade natuurlijk ook melden door gebruik te maken van de app die daarvoor is ontwikkeld. Klik hier om de app voor Apple te downloaden of klik hier voor de Android-app.